ลงทะเบียน “ม.33 เรารักกัน” แล้ว เตรียมรอเช็กสิทธิ์เงิน 4,000 บาท 15 มี.ค.นี้

ลงทะเบียน เรารักกัน

ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ลงทะเบียน “ม.33 เรารักกัน” แล้ว เตรียมรอเช็กสิทธิ์การรับเงินเยียวยา 4,000 บาท ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com 15–21 มี.ค.นี้

น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิประโยชน์ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคม เผยว่า จากการเปิดลงทะเบียนโครงการ “ม.33 เรารักกัน” ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. จนถึงเวลา 09.00 น. วันที่ 22 ก.พ. 2564 มีผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์แล้ว 7,105,916 คน หรือประมาณร้อยละ 77 ของผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด คาดว่าในเวลาอีก 2 วัน น่าจะสามารถลงทะเบียนได้ครบถ้วนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ 9.27 ล้านคน

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ คาดว่าจะมีประมาณ 1–2 แสนคน เนื่องจากมีปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ไม่มีสมาร์ทโฟน และฐานข้อมูลไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนราษฎร แต่ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะเข้าไม่ถึงสิทธิ์ หากเข้าเงื่อนไขทุกคนจะได้รับสิทธิ์แน่นอน เบื้องต้น อาจจะมีการร่นระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์ให้เร็วขึ้น ก่อนวันที่ 15 มี.ค. และวางแผนการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนในแต่ละพื้นที่ผ่านสำนักงานประกันสังคมทุกจังหวัด

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 มีทั้งหมด 11 ล้านคน หักจำนวนผู้ประกันตนที่เป็นคนต่างด้าวออกประมาณ 9 แสนคน ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกประมาณ 9 แสนคน คงเหลือเป็นผู้ประกันตนที่มีสัญชาติไทย 9.27 ล้านคนที่จะได้รับสิทธิ์

ทั้งนี้ ผู้ประกันตน “ม.33 เรารักกัน” หลังลงทะเบียนแล้ว ธนาคารจะทำการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งประมวลผลคัดกรองระหว่างวันที่ 8–14 มี.ค. 2564 โดยผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. -7 มี.ค.2564 เวลา 06.00–23.00 น.

ส่วนผู้ที่ไม่เคยสมัครใช้แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” แนะนำให้เตรียมสมัครได้เลยโดยไม่ต้องรอผล เพื่อเลี่ยงปัญหาช่วงเวลาปิดระบบ หรือ คนใช้จำนวนมากจนล่ม จนทำให้ล่าช้าออกไปอีก

อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทะเบียนแล้ว สามารถเช็กสิทธิ์ได้ที่ www.ม33เรารักกัน.com ได้ในวันที่ 15–21 มี.ค. 2564 และกดยืนยันตัวตนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อรอรับเงินเยียวยา โดยจะได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ครั้งละ 1,000 บาท จนครบ 4,000 บาท ดังนี้

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้ว “ไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ ม.33 เรารักกัน” สามารถ “ขอทบทวนสิทธิ์” ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ตั้งแต่ 15–28 มี.ค. 2564 โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ในร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือภายใต้โครงการ “คนละครึ่ง” และโครงการ “เราชนะ” ในวันที่ 12 เม.ย. — 31 พ.ค. 2564.

--

--

เพราะ เรารักกัน เลยอยากบอกต่อ

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
MEGA333 Affiliate

เพราะ เรารักกัน เลยอยากบอกต่อ